ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадници "Крайно село" и "Паничково" при ДЛС Женда за сезон 2016/2017г.


Ценоразпис за разсадници "Крайно село" и "Паничково" при ДЛС Женда за сезон 2015/2016г.


Ценоразпис за разсадник "Паничково" на ТП ДЛС Женда за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Паничково" на ТП ДЛС Женда за сезон 2013/2014г.