ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадници "Паничково" и "Крайно село" при ТП ДЛС Женда за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Паничково" при ДЛС Женда за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Паничково" при ДЛС Женда за 2012г.Изтегли    |