ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 17-02-2012

Документация за участие в открит конкурс за възлагане изпълнението на услугата: „Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина"

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 16-02-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 31-01-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозно количество дървесина

Документация за участие    |