ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Заповед № 172 - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 12-04-2016

Класиране от проведен търг с тайно наддаване за обект № 1634

Документация за участие    |    


Заповед № 173 - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 12-04-2016

Класиране от проведен търг с тайно наддаване за обект № 1635

Документация за участие    |    


Заповед № 174 - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 12-04-2016

Класиране от проведен търг с тайно наддаване за обект № 1636

Документация за участие    |