ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - открит конкурс - ДЛС Женда (189-192)

Дата на публикуване на обявата: 19-04-2016

Заповеди №189-192 за определяне на изпълнители от проведен открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обекти №4, 5, 9, 10.

Документация за участие    |    


Заповед № 170 - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 12-04-2016

Класиране от търг с тайно наддаване за обект № 1632

Документация за участие    |    


Заповед № 171 - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 12-04-2016

Класиране от проведен търг с тайно наддаване за обект № 1633

Документация за участие    |