ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 20-05-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


СЪОБЩЕНИЕ

Дата на публикуване на обявата: 09-05-2016

Относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2016-2017 г.

Документация за участие    |    


Резултати - търг с тайно наддаване - ДЛС Женда (195-196)

Дата на публикуване на обявата: 21-04-2016

Заповеди №195-196 за определяне на купувачи от проведен търг с тайно наддаване за възмездно ползване на дървесина, чрез предварителна продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1638, 1639.

Документация за участие    |