ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството.

Дата на публикуване на обявата: 14-07-2016

Документация за участие    |    


Резултати - открит конкурс - ДЛС Женда (307-316)

Дата на публикуване на обявата: 24-06-2016

Заповеди №307-316 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 ,1651, 1652, 1653, 1654.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Женда (279)

Дата на публикуване на обявата: 10-06-2016

Заповед №279 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650 ,1651, 1652, 1653, 1654.

Документация за участие    |