ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Женда (464-471)

Дата на публикуване на обявата: 03-08-2016

Заповеди №464-471 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1645-2, 1646-2, 1647-2, 1649-2, 1650-2, 1651-2, 1652-2, 1653-2.

Документация за участие    |    


Обявление - ДЛС Женда

Дата на публикуване на обявата: 28-07-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДЛС Женда (367)

Дата на публикуване на обявата: 21-07-2016

Заповед №367 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина - Обекти №1645-2, 1646-2, 1647-2, 1649-2, 1650-2, 1651,-2, 1652-2, 1653-2.

Документация за участие    |