ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Открит конкурс - ДЛС Женда (500)

Дата на публикуване на обявата: 16-08-2016

Заповед №500 за определяне на изпълнител от проведен Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №11.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Женда (474)

Дата на публикуване на обявата: 04-08-2016

Заповед №474 за провеждане на Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Обект №11.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Женда (476)

Дата на публикуване на обявата: 04-08-2016

Заповед №476 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1655, 1656, 1657, 1658.

Документация за участие    |