ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление - ДЛС Женда (7911)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Обявление - ДЛС Женда (3637)

Дата на публикуване на обявата: 17-09-2016

Относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина.

Документация за участие    |    


Резултати - Открит конкурс - ДЛС Женда (501-504)

Дата на публикуване на обявата: 16-08-2016

Заповеди №501-504 за определяне на изпълнители от проведен Открит конкурс за добив на дървесина - Обекти №1655, 1656, 1657, 1658.

Документация за участие    |