ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Женда


Контакти :

гр. Кърджали
п.к 6600
ул. “Васил Левски” № 2
Тел.: 0361/ 65297, 65396,
6 54 02, 6 52 98
Факс: 0361/ 65120
E-mail:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Обявление от ДЛС Женда (18926)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2016

Обявление относно сключване на договори за добив на пострадала дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Женда (692)

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на Ловен дом "Женда", Ловен дом "Болярци", Ловен дом "Паничково" на територията на ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДЛС Женда (669)

Дата на публикуване на обявата: 16-11-2016

Открит конкурс за възлагане на дейността с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на Ловен дом "Женда", Ловен дом "Болярци", Ловен дом "Паничково" на територията на ТП ДЛС "Женда" - гр. Кърджали"

Документация за участие    |